Tænketræf: På sporet af borgerinddragelse i det afgørende årti

I det første tænketræf går vi på sporet af borgerinddragelse og nye samarbejdsformer midt i det afgørende årti.

Dato: 26. april 2023  

Vi står i en tid med større uvished og større udfordringer end længe. Pandemi, krig, klimakrise og galopperende teknologisk udvikling ikke mindst, når det kommer til kunstig intelligens.

Det interessante er, at der på tværs ses en fornyet interesse for at løse samfundets udfordringer ved at bygge på borgere og interessenters aktive involvering.  

Det ses fra oven når EU, FN og NATO prioriterer at styrke demokratiet og samfundets resiliens i mødet med tidens udfordringer. Ligesom det ses, når kommuner tænker nyt om lokalsamfund og borgerinddragelse som svar på det ændrede landskab. Uanset om det er klimakrise eller samfundssikkerhed, så synes borgernes rolle at øges i betydning. Vi spørger, hvordan det kan være?  

Tænketræffet afvikles 26. april i forbindelse med vores repræsentantskab og har deltagelse af en perlerække af ganske forskellige eksperter. Ordstyrer er Teknologirådet - DeltagerDanmarks direktør Rune Baastrup.

Jette Runchel, Præsident for Dansk Røde Kors
Helga Grønnegaard, Projektleder, CIP Fonden
Ulrich Bang, Underdirektør Klima, energi og miljø, Dansk Erhverv
Rasmus Dahlberg, Lektor, Forsvarsakademiet
Jens Friis Lund, Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Henrik Fredborg Larsen, Direktør, UNDP Nordic

Hvem og hvad: Vi er en ny organisation med gammel erfaring..., der på tværs af temaerne/udfordringerne, ønsker at finde svarene sammen med de mennesker / samarbejdsparnere, der ønsker at løse udfordringerne. Vi kender nogle svar / løsninger, men vil blive klogere på...

Hvorfor gør vi det?: Fordi fordi, omverdensanalyse, visioner, kollektive problemer, kollektive løsninger. Alt det vi tror på.Vi har erfaring, og nu er vi nysgerrige på de næste skridt i arbejdet for at løse udfordringerne. Internationalt, national, regionalt

Partners: Vi arbejde sammen med...

Har du spørgsmål til arrangementet kontakt

Rune Baastrup
Direktør
E-mail: rb@tekno.dk
Tel: 41 77 45 75